Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №126 Харківської міської ради Харківської області

 Управління

Основні принципи управління

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ПОБУДОВАНА НА ПРИНЦИПАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ. В ОСНОВІ ЇЇ – ГЛАСНІСТЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ РЕАЛЬНУ УЧАСТЬ ВСІХ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ – ВЧИТЕЛІВ, УЧНІВ, БАТЬКІВ – У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ


ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Є :
• КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ, ЙОГО ІНТЕНСИФІКАЦІЯ;
• АДАПТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ; 
• ПСИХОЛОГІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ;
• ВІДПОВІДНІСТЬ МІСІЇ ШКОЛИ І ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ;
• ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ;
• ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З УСІХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГОВИХ ПРОЦЕДУР;
• РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ


  ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ БАЗУЄТЬСЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ШИРОКЕ ВКЛЮЧЕННЯ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ВСІХ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, А ТАКОЖ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ. ЦЕНТРАЛЬНОЮ ЛАНКОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ Є УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.
  ВСЯ УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ.
ТАКОЖ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ БАЗУЄТЬСЯ НА СТВОРЕННІ ТРИЄДИНОЇ СИСТЕМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ, ЯКА ПЕРЕДБАЧАЄ ОБ"ЄДНАННЯ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З АТЕСТАЦІЄЮ ВЧИТЕЛЯ І ВИКОРИСТАННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ЦІЄЇ РОБОТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА/