Комунальний заклад "Харківський ліцей №126 Харківської міської ради"

 Реформування освіти

 

РЕФОРМИ

Що таке освітня реформа

Реформа освіти в Україні - це підвищення якості освіти, насамперед через покращення умов вступу до ВНЗ, а також супутні реформи.

Реформа спонукатиме до того, що доступ до вищої освіти матимуть ті, хто насправді може і хоче вчитися. Результатом реформи освіти будуть краще освічені професіонали і вища якість їхнього внеску у суспільство.

Реформа робиться для того, аби забезпечити вищу якість навчання та справедливий доступ до освіти: конкурують здібності вступників, а не знайомства та глибина гаманців.

Для цього створений Український центр оцінювання якості освіти, незалежна структура, на яку не мають впливу заангажовані сторони - школи та університети. Центр проводить незалежне тестування, результати якого є підставою для вступу у ВНЗ.

Змінено систему подачі документів до ВНЗ, що спростило для абітурієнтів процедуру вступу - тепер випускники можуть подавати документи до кількох ВНЗ.

Університети конкуруватимуть за найкращих випускників, а отже - підвищуватимуть якість освіти. 2010 року термін подачі копій документів буде скорочено, а термін подачі оригіналів - продовжено. Це зробить процедуру зручнішою та спонукатиме абітурієнтів до відповідальнішого вибору спеціальностей.

Історія

Система незалежного оцінювання діє у багатьох розвинених країнах, зокрема у Великобританії, Нідерландах, Франції, Польщі. Систему зовнішнього тестування запровадили також у кількох країнах колишнього СРСР, зокрема у Російській Федерації.

В Україні незалежне тестування стартувало як пілотний проект 2003 року, і його підтримали вісім українських університетів. Кілька років система ЗНО перевірялась на практиці, і з 2008 року зовнішнє незалежне тестування прийняте як загальнонаціональний стандарт, за яким відбувається вступ до ВНЗ.

Контекст

Введення незалежного оцінювання знань та зміни до процедури вступу в ВНЗ є частиною ширших реформ, які відбуваються у середній загальній, спеціальній та вищій освіті, а саме:

зміна у системі професійно-технічних училищ, на які буде покладене завдання не лише давати технічну освіту, але й готувати до вступу в університет;
перегляд кількості університетів, перевірка якості ВНЗ на відповідність заявленим стандартам, підвищення ліцензійних вимог;
підвищення якості магістерських програм: магістратура не є обов'язковим навчанням, натомість призначена для тих, хто зацікавлений у дослідницькій роботі стимулювання наукової діяльності університетів, їх укрупнення для кращої спроможності лабораторій та дослідницьких центрів;
"вільна траєкторія" студентів - можливість вибирати гуманітарні дисципліни (п'ять з них залишаються обов'язковими).
Подальші кроки освітньої реформи

критичний перегляд мережі університетів - затвердження стандартів вищої освіти та позбавлення ліцензій університетів, які цим стандартам не відповідають. Процедуру ліцензування будуть спрощувати і робити прозорою, а критерії значно підвищуватимуть;
покращення магістерських програм та наукової діяльності університетів;
творення університетських середовищ: вищі стандарти для викладачів та студентів, покращення бібліотечних фондів.
Позитивні зміни в суспільстві, які є результатом реформи вищої освіти

більше добрих фахівців для країни;
відкритість та чесність вступної кампанії: громадські організації та преса спостерігають за роботою приймальних комісій;
підвищення рівня довіри до університетів та системи освіти загалом, зниження рівня корупції в ВНЗ.

http://www.mon.gov.ua/reforms

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 344/2013 Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Про затвердження Концепції літературної освіти

Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти

ПОЛОЖЕННЯ про освітній округ

ПОПОЛОЖЕННЯ про загальноосвітній навчальний заклад

Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

ПРОГРАМА «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ»

Порядок організації інклюзивного навчання дітекй з особлививми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах