Комунальний заклад "Харківський ліцей №126 Харківської міської ради"

 Атестація та сертифікація педагогічних працівників

Увага!

1 вересня 2023 року, набрало чинності Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 09.09.2022 № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» (далі — Положення). Втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550.

Положенням, затверджене наказом наказ Міністерства освіти і науки України від 9 вересня 2022 року № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників», визначено порядок проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності.

Проте, починаючи з дня його офіційного опублікування, набрали чинності такі норми:

- раніше присвоєні кваліфікаційні категорії, педагогічні звання педагогів є дійсними до атестації, проведеної за новим Положенням;

- педагогічні працівники, які працюють у закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам або педагогічній діяльності за посадою, вважаються такими, що мають відповідну посаді професійну кваліфікацію та атестуються як такі, що мають відповідну освіту;

- проходження успішної сертифікації та наявність чинних сертифікатів (один раз протягом його дії) зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням/збереженням кваліфікаційної категорії, педагогічного звання;

- мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти впродовж п'яти років становить не менше 150 годин (5 кредитів ЄКТС), педагогів закладів освіти дошкільної, позашкільної освіти — не менше 120 годин (4 кредити ЄКТС).

До загального обсягу включаються всі години підвищення кваліфікації незалежно від суб'єкта підвищення кваліфікації, виду, форми чи напряму. Відповідно до оновленої ст.51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» не менше 10 відсотків загальної кількості годин підвищення кваліфікації обов’язково мають бути спрямовані на вдосконалення компетенцій у роботі з учнями з особливими освітніми потребами та не менше 10 відсотків – на надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.

У разі простою закладу освіти, атестація педагогічних працівників, які повинні атестуватись поточному навчальному році переноситься на 1 рік.